מתמתיקה

מקצוע המתמטיקה נלמד מכיתה א' בתגבור שעות שבועיות ובשיטות לימוד ייחודיות, בשילוב הוראה פרונטלית וימי פעילות לימודית חווייתיים.
לימודי המתמטיקה מתקיימים בקבוצות דרוג הנבנות על פי יכולת אישית והישגים תוך הענקת יחס אישי ופרטני לכל תלמידה.