מחשבת ישראל

כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים, נלמדים לימודי המסורת, מעגל השנה וחגי ישראל.

לימודי תנ"ך ברמה גבוהה והקנית ערכים תרבותיים כמו: כבוד הזולת, יחס למבוגרים, הערכה להורים ומורים.

מידי חג נערכים כינוסים ומסיבות בהשראת מנהגי החג, חגיגת בת מצוה, מסיבה לקראת קבלת הסידור, מסיבת חנוכה, פורים ועוד.