לוגיקה

מקצוע הלוגיקה, מקצוע ייחודי הנלמד באורל החל מכתה א, מקנה לתלמידות כלים ללמידה עצמית, פיתוח חשיבה לוגית, ניתוח מידע ושימוש יעיל ומושכל במאגרי מידע.
הצלחת הבוגרות של אורל במבחנים פסיכוטכניים נזקפת ללמידה ותרגול מגיל מוקדם של תבניות חשיבה ויצירתיות.